Bahçe Bitkileri eğitimi ilk olarak 1933’de kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü‘ nün (YZE) ana enstitülerinden biri olan Bağ- Bahçe Ziraatı Enstitüsü’nde verilmeye başlanmıştır.

100

Y. Z. E.’ nin 1948 yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlanmasından sonra, Ziraat Fakültesi bünyesinde ilk başta Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı daha sonra ise Bahçe Bitkileri Bölümü adı altında eğitimini sürdürmeye devam etmiştir.

 

101

Vizyonumuz

Ulusal önceliklerimize dayalı olarak bahçe bitkileri yetiştiriciliği, ıslahı ve hasat sonrası fizyolojisi dallarında görsel ve işitsel düzeyde eğitim-öğretim vermek, üniversite-endüstri-özel ve tüzel kuruluşlar işbirliğine dayalı araştırmalar yürütmek, tüm bu çalışmaları uluslararası ilişkilerlerle geliştirmek.

 

Misyonumuz

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ulusal önceliklerimizi daima göz önünde bulunduran, verilere dayalı karar alabilen, bilimsel ve tarafsız düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış, dinamik ve atılımcı, çevre ve toplum bilincine sahip, analitik düşünebilen bahçe bitkileri yetiştiriciliği konusunda tam donanımlı Ziraat Mühendisleri yetiştirmek ve dolayısıyla ülkemiz bahçe bitkileri üretim dalının gelişmesine katkıda bulunmak; ulusal önceliklerimiz ve teknolojik ilerlemeler doğrultusunda bahçe bitkileri yetiştiriciliği, ıslahı ve hasat sonrası fizyolojisi konusunda araştırmalar yapmak ve bu araştırmaların ulusal ya da uluslar arası platformlarda sunulmasını ve yayımlanmasını sağlamak.