Bölümümüzde farklı araştırma ve uygulamaların yürütülmesine olanak sağlayan araştırma olanakları arasında 12 ton kapasiteli soğuk hava depoları (soğutma sistemi 2005 yılında modernize edilerek otomatik sistem kurulmuştur), 0.5 ton kapasiteli toplam 12 adet kontrollü atmosferli kabin ile 2 adet iklim odası ile biyoteknoloji-I ve II, moleküler biyoloji, sitoloji , tohum bilimi , fizyoloji, HPLC ve gaz kromatografisi ünitesi sayılabilir.

Biyoteknoloji I Laboratuvarı (Sorumlu: Dr. Selen AKAN)

                                                         Resim2 lablar

Biyoteknoloji II Laboratuvarı (Sorumlu: Dr. Selen AKAN)

Resim3 Resim1

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı (Sorumlu: Dr. Hande TAHMAZ)

Resim4 Resim6

Sitoloji Laboratuvarı (Sorumlu: Araş. Gör. Gamze ÇAKIRER)

 Resim9

Tohum Bilimi Laboratuvarı (Sorumlu: Zir. Yük. Müh. Zeynep GÖKDAŞ)

Resim10

Otoklav ve Saf Su Odası

Resim11

Hasat Sonrası Fizyolojisi Laboratuvarı (Sorumlu: Dr. Özge HORZUM)

Resim12 Resim13

GC Laboratuvarı (Sorumlu: Dr. Özge HORZUM)

Resim14

HPLC Laboratuvarı (Sorumlu: Dr. Özge HORZUM)

Resim15

İklim Odaları (Sorumlu: Zir. Yük. Müh. Zeynep GÖKDAŞ)

Resim16 Resim17

  Soğuk Hava Depoları

Resim20