BB 401 BAHÇE BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ (2.0.0)

Bitki fizyolojisinin tanımı ve amaçları, büyüme ve gelişme (vegetatif ve generatif büyüme ve gelişme), büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler (dış faktörler:Sıcaklık, Işık, Su, Gazlar, Yerçekimi, Kültürel uygulamalar; İç faktörler: Büyümeyi düzenleyici maddeler, Enzimler, Karbonhidratlar, Azotlu bileşikler), Bahçe Bitkilerinde Bazı Fizyolojik Olaylar (Dinlenme, Çimlenme, Sürme ve Köklenme, Tepe hakimiyeti, Çiçek ve meyve dökümleri, Yaşlanma, Stoma hareketleri), Bitki-su ilişkileri, Bitki- mineral madde ilişkileri

BB 402 BAHÇE BİTKİLERİNİN ISLAHI (2.2.0)

Bitki ıslahının tanımı ve tarihi, bahçe bitkilerinde ıslahın amaçları, kısırlık ve uyuşmazlık, apomiksiz, poliembriyoni, mutasyonlar ve himeyreler, poliploidi, klon seleksiyonu, gen aktarımı. Tohumla çoğaltılan bitkilerde Teksel seleksiyon, toplu seleksiyon, kombinasyon ıslahı, F1 Hibrit çeşit ıslahı geriye melezleme ıslahı

BB 403 BAHÇE BİTKİLERİNİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI (2.2.0) 

Soğuk muhafazanın tanımı, amacı ve sağladığı yararlar, bahçe bitkileri ürünlerinin fiziksel ve kimyasal yapısı, bahçe bitkileri ürünlerinde derim öncesi ve sonrasında oluşan yapısal değişimler, derim sonrası değişimleri etkileyen dışsal ve içsel faktörler, bahçe bitkileri ürünlerinin muhafazasında kullanılan soğuk hava depoları, soğuk depolardaki ısı kayıplarının belirlenmesi, kontrollü atmosferli muhafaza, soğuk hava depolarının yapımı ve izolasyonu, bahçe bitkileri ürünleri muhafazasında kullanılan ambalaj şekilleri, bahçe bitkileri ürünlerinin pazarlanması ve standardizasyonu.

BB 404 ÖZEL BAĞCILIK (2.0.0)

Asmanın kökeni ve taksonomisi, asmanın vegetatif organlarının morfolojisi ve anotomisi, asmanın generatif organlarının morfolojisi ve anatomisi, vegetatif ve generatif gelişme fizyolojisi, asma ıslahı, asmada meyve gelişimi, üzümlerde olgunluk, hasat ve ambalaj, asmalarda rastlanan fizyolojik arazlar.

BB 405 GENEL BAĞCILIK (2.2.0)

Bağcılığın tarihçesi, üzümlerin sınıflandırılması, üzümlerin bileşimi, asmanın ekolojik istekleri, bağcılığın Türkiye’deki dağılımı, asmanın morfolojik yapısı, asmanın çoğaltılması, bağ tesisi, kültürel işlemler (toprak işleme, dikim, dayanak sistemleri, terbiye sistemleri, budama, hastalık ve zararlılarla mücadele), bağcılığın ekonomik yapısı.

BB 406 SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ (2.0.0)

Kayısı, şeftali, nektarin, erik, kiraz ve vişnenin tarihi, sistematiği, orijini, çeşitleri, biyolojisi, ekolojisi, çoğaltımı, anaçları, bahçe tesisi, kültürel uygulamaları (sulama, gübreleme, yabancı ot kontrolü, budama), çiçeklenmesi, tozlanması, meyve tutumu, seyreltmesi, olgunluk, derim ve muhafazası, üretim alanları, üretimi ve pazarlanması.

BB 407 ÖRTÜALTI YETİŞTİRME TEKNİĞİ (2.2.0)

Örtüaltı tarımına giriş, tarihçesi, ekonomisi, dünya ve Türkiye’de örtüaltı yetiştiriciliğinin durumu, örtüaltı yapıları, özellikleri ve sınıflandırılması, sera yapı elemanları ve özellikleri, örtü malzelmeleri ve özellikleri, sera kliması, seralarda sulama sistemleri, seralarda yetiştirme teknikleri, seralarda toprak hazırlığı, seralarda sebze üretimi, fide üretimi, dikim sistemleri, askıya alma, budama, hasat, BGD ve hormon kullanımı.

BB 408 SERT KABUKLU MEYVELER (2.0.0)

Fındık, antepfıstığı, ceviz, badem ve kestane türlerinin yetiştirme teknikleri, fizyolojik ve biyolojik özellikleri, hasat ve hasat sonrası fizyolojisi, dünyada ve ülkemizdeki üretim ve ekonomik özelliklerinin incelenmesi

BB 409 SERİN İKLİM SEBZELERİ (2.2.0)

Serin iklim sebzelerinin sınıflandırılması, soğan, pırasa, sarımsak, kuşkonmaz, salata-marullar, enginar, yerelması, lahanalar, karnabahar, brokkoli, şalgam, turplar, kereviz, havuç, maydanoz, dereotu ve nanede tarihçe ve gen kaynakları, besin ve sağlık değeri, ekonomik önemi, ekolojik istekleri, yetiştirme tekniği, hasat, muhafaza ve pazarlama

BB 410 SICAK İKLİM SEBZELERİ (2.2.0)

Sıcak iklim sebzelerinin sınıflandırılması, domates, biber, patlıcan, patates, hıyar, kabak, kavun, karpuz, acur, fasulyeler, bezelye, bakla , börülce, bamyada tarihçe ve gen kaynakları, besin ve sağlık değeri, ekonomik önemi, ekolojik istekleri, yetiştirme tekniği, hasat, muhafaza ve pazarlama

BB 411 SUBTROPİK İKLİM MEYVELERİ (2.0.0)

Subtropik iklim meyvelerinin taksonomik sınıflandırılması, türlerin tanıtılması, dünya ve ülkemiz üretim değerleri, ekolojik istekleri, biyolojisi (çiçek ve döllenme biyolojileri), çoğaltılmaları, bahçe tesisi ve bakım işlemleri.

BB 412 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (2.2.0)

Süs bitkilerinin tanımı ve sınıflandırılması, kesme çiçekler, saksı bitkileri, süs çalıları, süs ağaçları, yer örtücüler, mevsimlik bahçe çiçekleri, önemli süs bitkilerinin tanımı ve çoğaltma yöntemleri, çoğaltma tesisleri ve çoğaltma ortamları

BB 413 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ (2.0.0)

Elma, ayva, nar, armut, yenidünya, trabzon hurması, kivi ve incirin tarihi, sistematiği, orijini, çeşitleri, biyolojisi, ekolojisi, çoğaltımı, anaçları, bahçe tesisi, kültürel uygulamaları (sulama, gübreleme, yabancı ot kontrolü, budama), çiçeklenmesi, tozlanması, meyve tutumu, seyreltmesi, olgunluk, derim ve muhafazası, üretim alanları, üretimi ve pazarlanması.

BB 414 AMPELOGRAFİ (2.0.0)

Vitis tür ve alt türlerinin sınıflandırılması, organografik tanımı, tür ve çeşitlerin morfolojik karakterizasyonunda kullanılan sistem ve metotlar, biyokimyasal tanımlamanın kısa tanımı, asma çeşit ve anaçlarının özellikleri.

BB 415 BAHÇE BİTKİLERİ BİYOTEKNOLOJİSİ (2.0.0)

Biyoteknolojinin tanımı, bitki doku kültürlerine giriş (bitki doku kültürü laboratuvarı, ortamlar, aseptik teknikler) bahçe bitkilerinde organogenesis, somatik embriyogenesis, somaklonal varyasyon, haploidi, protoplast füzyonu ve somatik hibridizasyon, sekonder metabolitler, germplasm muhafazası, moleküler markerler ve gen transferi.

BB 416 BAHÇE BİTKİLERİNDE ORGANİK TARIM (2.0.0)

Organik tarım kavramı, organik tarımın özellikleri ve diğer tarım sistemlerle karşılaştırılması, Dünya’da ve Türkiye’de organik tarım, organik tarımda üretim teknikleri (organik tohum, toprak işleme, toprak verimliliğinin artırılması, toprak verimliliğinin korunması, tarımsal savaş, hasat ve pazara hazırlama, organik tarım ürün üretim mevzuatı ve üretimin kontrolü

BB 417 BAHÇE BİTKİLERİNDE PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ (2.0.0)

Bahçe bitkileri konularında yer alan meyve, sebze türleri ile bağ ve süs bitkilerinin üretilmelerine yönelik, bahçe tesis ve üretim projelerinin hazırlanmaları ve değerlendirilmeleri aşamaları

BB 418 FİDAN VE FİDE ÜRETİM TEKNİĞİ (2.0.0)

Ülkemizdeki asma fidanı üretiminin mevcut durumu, asma fidanı üretiminde anaç kullanımı, aşılı ve aşısız asma fidanı üretimi

Ülkemizdeki meyve fidanı üretiminin mevcut durumu, meyve fidanı üretiminde anaç kullanımı ve aşı uyuşmazlığı, aşılı, aşısız ve kaplı meyve fidanı üretimi

Fide üretiminin önemi, yetiştirme ortamları ve özellikleri, topraklı ve topraksız tarım tekniği ile fide yetiştirme teknikleri, fide üretim işletmesi tesisi, aşılı fide uygulamaları, doku kültürü ile fide üretimi, BGD uygulamaları, fide kalite kriterleri, şaşırtma ve dikim.

BB 419 MANTAR YETİŞTİRME (2.0.0) 

Tarihçesi, ekonomik değeri, beslenme değeri,, mantar çeşitliliği, ekolojisi, mantar yetiştirme alanları, yetiştirme sistemleri ve teknikleri, tüketim şekilleri, mantar hastalık ve bozuklukları

BB 420 KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ (2.0.0)

Süs bitkileri ve kesme çiçekler, dünyada ve Türkiye’de kesme çiçekler ve ekonomisi, kesme çiçeklerin yetiştirme sistemleri, önemli kesme çiçek türleri (gül, karanfil, gerbera, glayöl, lale, cipsofoilla, kasımpatı) üretimi.

BB 421 MEYVECİLİKTE BUDAMA TEKNİĞİ (2.0.0)

Budamanın tanımı, amaçları, Budamanın fizyolojik esasları, Budama tekniği, Budama zamanı, Meyve ağaçlarına verilecek şekiller, Ürün budaması

BB 422 SEBZE TOHUM TEKNOLOJİSİ (2.0.0)

Sebze yetiştiriciliğinde tohum kalitesinin önemi, Türkiye’de tohum üretim sistemi, tohum üretim bölgeleri, tohum yetiştiriciliğinde ekolojik faktörler, tohum üretiminin prensipleri, tohumların hasadı, temizlenmesi ve depolanması

BB 423 TOPRAKSIZ BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (2.0.0)

Tanımı ve tarihçesi, avantaj ve dezavantajları, topraksız tarım tesisi, topraksız tarım sistemleri, besleme teknikleri, katı ortam kültürü, su kültürü, hava kültürü, bitkilerde kültürel uygulamalar

BB 425 ÜZÜMSÜ MEYVELER (2.0.0)

Çilek, ahududu, böğürtlen, frenk üzümü, bektaşi üzümü ve yaban mersini, dünya ve ülkemizdeki üretimleri, sistematikteki yerleri, morfolojik, fizyolojik, biyolojik özellikleri, toprak ve iklim istekleri, çoğaltılmaları, bahçe tesisi, kültürel işlemler, pazarlanması.

MI 401-402 MESLEKİ İNGİLİZCE (2.0.0)

Bitkilerin beslenmesi ve sulanması, ilaçlama, ara tarımı, ekim yeri seçimi, yetiştirilecek bitki seçimi, meyve yetiştirme ve sebepleri, sulama metodları, organik gübre, kompost ve kimyasal gübreler, tohumlar, tohum yatağı ve ekim, drenaj.

MT 401-402 MEZUNİYET TEZİ

Her lisans öğrencisi tarafından bölüm öğretim üyelerinden birinin danışmanlığında ilgili alt program kapsamında verilen bir tez konusunda araştırma inceleme yapılır ve tez olarak sunulur.

Lectures given by the Department

ZM 202-203 HORTICULTURAL CROPS

Description and classification of horticultural plants, their economical importance, ecology, biology, physiology, propagation and technical aspects of growing horticultural plants

ZMO 311 SEED AND SEED TECHNOLOGY

Introduction of seed technology, seed classification, structure of generative seeds, vegetative reproduction, new breed varieties and registration processes, cares during seed production, preperation of seeds, general understanding about status of seed technology in our country.

 BB 401 PHYSIOLOGY OF HORTICULTURAL PLANTS

The role and scope of plant physiology, Plant growth and development (Vegetative growth, Reproductive growth), Factors effecting growth (External factors: Temperature, Light, Gases, Gravity, Cultural practices; Internal factors: Growth regulators, Enzymes, Carbohydrates, Nitrogen compounds), Some physiological events in Horticultural plants (Dormancy, Germination, Bud burst and rooting, Apical dominance, Flower and fruit abscission, Senescence, Stomatal movements), Plant-Water Relations, Plant-mineral relations

ZBB 402 BREEDING OF HORTICULTURAL CROPS

Definition of plant breeding, breeding objectives, sterility and incompatibility, apomixis, polyembryony, mutations and chimeras, polyploidy, clone selection gene transformation in horticulture. For plants propogated by seeds; progeny selection, mass selection, hybridization breeding, obtaining of F1 hybrid varieties, backcross breeding

BB 403 STORAGE AND HANDLING OF HORTICULTURE CROPS

Definition, aims and benefits of storage, physical and chemical structure of horticultural crops, structural changes in horticultural crops occurred during pre- and post-harvest periods, internal external factors effecting post-harvest changes, cold stores using for storage of horticultural corps, determination of heat losses in cold stores, controlled atmosphere storage, establishing and isolation of stores, packing types for storage of horticultural crops, marketing and standardization of horticultural crops.

BB 404 ADVANCED VITICULTURE

The grapevine origin and its taxonomy; the structure of the grapevine, vegetative morphology and anatomy; reproductive morphology and anatomy; developmental physiology; the vegetative grapevine; flowering and fruiting, grape breeding and genetic improvement of grapevines; maturity, harvesting and packaging of grapes; grapevine nonparasitical disorders.

BB 405 GENERAL VITICULTURE

History of Viticulture, classification of grapes; composition of grapes, climate and soils; geographical distribution of grape growing on the world and Turkey, morphological structure of the vine; propagation of the vine; establishing the vineyard and cultural practices (preparation of the soil, planning the vineyard, planting stock and planting, supports for vines, training young vines, pruning, irrigation, fertilization, grape diseases, pests and disorders); economics of viticulture (vineyard business management).

 BB 406 STONE FRUITS

History, tax0nomy, origin, varieties, biology, ecology, propagation, rootstocks, establishing the planting, cultural practices (irrigation, fertilizer practice, weed control, pruning), flowering, pollination, fruit set, thinning, crop maturity, harvesting and post-harvest storage, production areas, production and marketing of apricot, peach, nectarine, plum and prune, sweet cherry and sour cherry.

BB 407 PROTECTED VEGETABLE PRODUCTION

Introduction to undercover vegetable production and ıts history, economy of the production in the world and in Turkey, construction of undercover building and classification, covering materials, greenhouse climate, irrigation systems, growing technics, siol preparation, vegetable production, seedling production, planting systems, take a having, pruning, harvest and used of growth regulator substances and hormones.

PROFESSIONAL ENGLISH

Feeding and watering plants, mulching, digging, ıntersowing, choosing the site, deciding what to grow fruit, watering methods, manure, compost and fertilizers, seeds, seed beds and sawing, soil dranaige.

BB 420 ORNAMENTAL CROPS

Ornamental plants and cutting flowers, economy and production in the world and Turkey, growing system, production of important of cutting flowers (carnation, rose, gerbera, gladiol, tulip, gypsophylla, chrysanthemum).

BB 411 SUBTROPICAL FRUITS (citrus, olive, banana, tea)

Taxonomic classification, description of the species, world production, production of Turkey, ecology, biology of flowering and pollination, propagation, orchard management.

BB 425 SMALL FRUIT CULTURE

Strawberries, bramble fruits (the raspberry and Blackberry), currants and gooseberries, blueberries; world and Turkey production of small fruit crops; botanical relationships and its taxonomies, morphology, physiology and biology of the plants; environmental interactions, propagation and nursery practices; planting considerations and culture; marketing small fruits

BB 409 COLD SEASON VEGETABLE CROPS

Classification of cold season vegetables, history and gene sources, health and nutritinal value, economic importance, botanical properties, ecological conditions, growing tecniques, harvest, post harvest physiology and marketing of Onion, leek, garlic, asparagus, lettuces, artichoke, globe artichoke, cabbages, cauliflower, broccoli, turnip, radishes, carrot, celeriac and celery, parsley, dill, mint,

 BB 410 WARM SEASON VEGETABLE CROPS

Classification of warm season vegetables, history and gene sources, health and nutritinal value, economic importance, botanical properties, ecological conditions, growing tecniques, harvest, post harvest physiology and marketing of tomato, pepper, eggplant, potato, watermelon, melon, squash, cucumber, snake cuumber, beans, broadbean, pea and hibiscus.

BB 416 ORGANIC FARMING IN HORTICULTURE

Meaning of organic farming, differences between organic and conventional faring, farming in the World and Turkey, organic growing tecniques (organic seed and seedling, soil preparing, maintaining and increasing soil fertility, plant protection in organic farming, harvest and marketing of organic products, regulations of organic farming.

BB 421 PRUNING TECHNIQUES IN FRUIT GROWING

Description and goals of pruning, physiological aspects of pruning, techniques, timing, types pruning for yield

BB 408 NUT CROPS

Growing techniques for pistachio, hazelnut, walnut, almond and chestnuts, physiological and biological aspects, harvest and post-harvest physiology, evaluation of production and economic aspects of world and Turkey

BB 417 PROJECT PREPARATION TECHNIQUE ON HORTICULTURAL CROPS

Steps for preparation and evaluation of projects on fruits, vegetables and grapevine production

BB 423 SOILLESS PLANT PRODUCTION

Description and history, advantages and disadvantages, establishment, systems, feeding techniques, solid media culture, water culture, air culture, cultural practices

BB 418 PRODUCTION TECHNIQUES FOR SEEDLINGS AND NURSERY PLANTS

Current situation of grapevine nurseries , rootstock use, production of grafted and non-grafted vines

Current situation of fruit nurseries, rootstock use, grafting incompatibility, grafted and non-grafted fruit nursery plant production

Significance of seedling production, media types and features, seedling production techniques for conventional and soilless culture, establishment of seedling production facility, grafted seedling applications, tissue culture. Growth subtances, critera for seedling quality, transplanting and planting

 BB 412 CUT FLOWER PRODUCTION

Description and classification, cut flowers, potted plants, shrubs, ornamental trees, cover plants, season garden plants, description, propagation, propagation facilities and propagation media of some important ornamental plants

BB 413 POME FRUITS

History, taxonomy, origin, varieties, biology, ecology, propagation, rootstocks, establishing the planting, cultural practices (irrigation, fertilizer practice, weed control, pruning), flowering, pollination, fruit set, thinning, crop maturity, harvesting and post-harvest storage, production areas, production and marketing of apple, quince, pomegranate, pear, loquat, persimmon, kiwi and fig.

BB 402 HORTICULTURE CROP BREEDING

Definition of plant breeding, breeding objectives, sterility and incompatibility, apomixis, polyembryony, mutations and chimeras, polyploidy, clon selection, gene transformation in horticulture.

For plants propagated by seeds; progeny selection, mass selection,hybridization breding, obtaining of F1 hybrid varieties, backcrossing breeding

BB 415 HORTICULTURAL BIOTECHNOLOGY

Definition of biotechnology, introduction of plant tissue culture (a plant tissue culture laboratory, media, aseptic techniques), organogenesis, somatic embryogenesis, somaclonal variation, haploidy, protoplast fusion and hybridization, secondary metabolites, in vitro conservation, molecular markers, gene transformation in horticulture.

BB 414 AMPELOGRAPHY

Classification of Vitis species and subspecies, organographic definition, system and methods used for morphological characterization of species and cultivars, brief description of biochemical identification, peculiarities of grape varieties and rootstocks.

BB 419 MUSHROOM GROWING

Mushroom history, economical value of mushroom, nutritional value, mushroom diversity, ecology, mushroom growing areas and growing systems, growing techniques, consumption ways, mushroom disorders and diseases.

BB 422 VEGETABLE SEED TECHNOLOGY

Importance of quality seed in vegetable growing, seed production system in Turkey, seed production regions, ecological factors of seed growing, principles of seed production, harvesting, cleaning and storage of seeds