06.04.2018 tarihinde bölümümüz öğretim elemanı Dr. Özge HORZUM ve lisansüstü öğrencileri Zeynep GÖKDAŞ, Cihat ÖZDAMAR ve Nurcan MEMİŞ Özel Ankara Zafer Anaokulu daveti üzerine 4-5 yaş gurubu 40 çocuğa okullarına ait üretim alanlarında sebze tohum ekimi ile fide dikimini göstermiş ve mesleğimizin tanıtımını uygulamalı olarak yapmışlardır.