Vizyonumuz

 • Ulusal önceliklerimize dayalı olarak bahçe bitkileri (Bağcılık, Meyvecilik, Sebzecilik, Süs Bitkileri) yetiştiriciliği, ıslahı, bitki fizyolojisi ve bahçe ürünlerinin muhafazası ve pazara hazırlanmasıkonularında görsel, işitsel ve uygulamalı eğitim-öğretim vermek,
 • Bilimsel ve tarafsız düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış, dinamik ve atılımcı, çevre ve toplum bilincine sahip, analitik düşünebilen bahçe bitkileri yetiştiriciliği konusunda donanımlı Ziraat Mühendisleri yetiştirmek,
 • Üniversite-sanayi-özel ve tüzel kuruluşlar ile işbirliğine dayalı AR-GE çalışmaları yürütmek,
 • Eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarında ulusal ve uluslararası ilişkiler kurmak,
 • Araştırma sonuçlarını ve bilimsel bilgileri ulusal ve uluslararası alanda duyurmak,
 • Dünyada ve ülkemizde yapılan araştırma sonuçlarını bilimsel toplantılarda duyurmak,
 • Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bölümümüz çalışma konuları ile ilgili olarak toplumumuzu bilgilendirmek.

 

Misyonumuz

 • Demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine bağlı, bilimsel, tarafsız ve analitik düşünebilen, problem çözücü girişimci ve atılımcı, ülke tarımına katkı sağlayabilen ziraat mühendisleri yetiştirebilen eğitim programları hazırlamak,
 • Bilimsel ve uygulamaya aktarılabilecek, ülke bahçe bitkileri tarımının sorunlarını çözmeye yönelik araştırma projeleri geliştirmek ve sonuçlarını ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştırmak,
 • Gerek eğitim ve gerekse araştırma çalışmaları için diğer üniversitelerle, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkilere işlevsellik kazandırmak,
 • Bölümümüz konuları ile ilgili olarak elde edilen bilgileri toplum ile paylaşmak,
 • Bilgi aktarımındaen son teknolojik gelişmeleri izlemek ve kullanmak,
 • Bilimsel çalışma sonuçlarını ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde, konu ile ilgili kongre ve sempozyumlara katılarak ülkemizi, fakültemizi ve bölümümüzü temsil etmek.